מינוי אנשים לתפקידים

על ידי כך שאתם ממנים משתמש לתפקיד בתוך הקשר מסויים, אתם מעניקים לו את ההרשאות לגשת למשאבים שמגיעים עם התפקיד בהקשר הנוכחי, ובכל ההקשרים ה"נמוכים יותר".

הקשרים:

  1. אתר\מערכת
  2. קטגוריות של קורסים
  3. קורסים
  4. בלוקים ופעילויות

למשל, אם תעניקו למשתמש כלשהו את תפקיד הסטודנט בקורס מסויים, התפקיד יחול עליו בתוך הקורס, וגם בכל הפעילויות והבלוקים שמתקיימים באותו הקורס. אבל יכול להיות, שהרשאות הגישה שלו יהיו תלויות בתפקידים וסמכויות אחרות שכבר הוגדרו מראש.

ראו גם: תפקידים, הקשרים, הרשאות גישה and סמכויות עוקפות.

אינדקס של כל קבצי העזרה