הקשרים

הקשרים הם ה"איזורים" בתוך מוודל שבהם ניתן להטיל על אנשים תפקידים.

הם מסודרים באופן היררכי, כאשר אשרות הגישה מועברות מההקשרים ה"גבוהים" ל"נמוכים".

  1. אתר (מערכת)
  2. קטגוריות של קורסים
  3. תת-קטגוריות של קורסים
  4. קורסים
  5. בלוקים ופעילויות

ראו גם תפקידים, הרשאות גישה, מינוי אנשים לתפקידים and Overrides.

אינדקס של כל קבצי העזרה