האם ניתן או לא ניתן להירשם לקורס הזה. ישנה אפשרות שלישית של פתיחת הרשמה רק לטווח תאריכים מסויים.

אינדקס של כל קבצי העזרה