פורמטים של קורסי מוודל

פורמט שבועי

    הקורס מאורגן לפי שבועות, עם תאריך התחלה וסיום ברורים. כל שבוע מורכב מפעילויות. לחלק מהן, כמו למטלות, יש "חלונות פתוחים" של, לדוגמא, שבועיים, שלאחריהם הן לא יהיו זמינות יותר.

פורמט נושאי

    מאוד דומה לפורמט השבועי, רק שכל "שבוע" נקרא "נושא". וה"נושא" לא מוגבל בזמן. אתם לא צריכים להגדיר אף תאריך.

פורמט חברתי

    הפורמט הזה מכונן סביב פורום אחד מרכזי, הפורום חברתי, שמופיע בעמוד הראשי. הפורמט הזה שימושי למצבים שהם בעלי צורה חופשית יותר, יכול להיות שהם אפילו לא יהיו קורסים. לדוגמא, הוא יכול לשמש כלוח הודעות מחלקתי.

אינדקס של כל קבצי העזרה