מספר הזיהוי של הקורס

במספר הזיהוי של הקורס משתמשים רק כאשר בודקים זהות בין פריטי נתונים של הקורס ובין מערכות חיצוניות - לעולם הוא לא מוצג בתוך Moodle. אם יש לכם שם קוד רשמי בשביל הקורס, אז השתמשו בו כאן.... אחרת, אתם יכולים להשאיר את השדה ריק.

אינדקס של כל קבצי העזרה