גודל הקובץ המקסימלי אותו אפשר להעלות לקורס

ההגדרה הזו קובעת את גודל הקובץ המקסימלי אותו יכולים הסטודנטים בקורס להעלות, כמובן שהדבר מוגבל על ידי הגדרת הרוחב של האתר, אותה קבע המנהל.

אפשרי להגביל את הגודל הזה עוד יותר, דרך ההגדרות שנמצאות בכל מודול פעילות.

אינדקס של כל קבצי העזרה