אפשר מחיקה

אם מאפשרים את האופציה הזו, משתתפים יכולים למחוק קבצים שהועלו לאתר בכל זמן, כל עוד הם עדיין לא נבדקו ולא ניתן להם ציון.

אינדקס של כל קבצי העזרה