מספר מקסימלי של קבצים שאפשר להעלות

מספר מקסימלי של קבצים אותם יכול כל משתתף להעלות. המספר הזה לא גלוי בפני הסטודנטים, אנא כיתבו את המספר הממשי של הקבצים הנדרשים בתיאור המטלה.

אינדקס של כל קבצי העזרה