סוגי מטלות

ישנו מספר גדל של סוגי מטלות אפשריות:

פעילות שמתרחשת בזמן שהמחשב לא מחובר לאינטרנט (אוף-ליין)

הדבר הזה יעיל כשהמטלה נעשית מחוץ למוודל, לדוגמא פנים מול פנים או במקום אחר באינטרנט.

הסטודנטים יכולים לראות תיאור של המטלה, אבל לא יכולים להעלות קבצים או כל דבר אחר לאתר. הבדיקה ונתינת הציונים מתרחשת כרגיל, והסטודנטים מקבלים הודעות בנוגע לציונים שלהם דרך הדואר האלקטרוני.


טקסט מקוון (און-ליין)

בסוג מטלה זה, המשתמשים נתבקשים לערוך טקסט באמצעות כלי עריכה סטנדרטיים. המורים יכולים לבדוק את העבודות בזמן שהם מחוברים לרשת, ואפילו להוסיף הערות לתוך הטקסט או לעשות בו שינויים.

(אם אתם בקיאים בגירסאות ישנות יותר של מוודל, סוג המשימה הזה עושה את אותו הדבר שמודול היומן הישן היה עושה). (


העלו קובץ יחיד

סוג זה של מטלה, מאפשר לכל משתמש להעלות לאתר קובץ יחיד, מכל סוג שהוא.

הקובץ יכול להיות מסמך של מעבד תמלילים, תמונה, אתר אינטרנט מכווץ ב ZIP, או כל דבר אחר שתבקשו מהם להגיש.


העלאה מתקדמת של קבצים

סוג זה של מטלה מאפשר לכל משתמש להעלות לאתר קובץ אחד או יותר, מכל פורמט שהוא. הקבצים יכולים להיות מסמכים של מעבד תמלילים, תמונות, אתרי אינטרנט מכווצים ב ZIP, או כל דבר אחר שתבקשו מהם להגיש.

סוג זה של מטלה מאפשר לכם לפתוח קבצים בתוכם יוכלו הסטודנטים לאחסן את כל הקבצים שהם מעוניינים להגיש. אתם יכולים לפתוח את הקבצים ההללו עוד לפני ההגשות של הסטודנטים, כך שלכל סטודנט יהיה קובץ לעבוד איתו.

הסטודנטים עצמם יכולים להוסיף הערות שמתארות את הקבצים שהם הגישו, דיווח על ההתקדמות שלהם או כל מידע כתוב אחר.

בסוף התהליך, הסטודנט חייב להגיש את מטלה זו באופן ידני. אתם יכולים לראות את ההתקדמות והסטטוסים של המטלות בכל זמן שהוא, מטלות לא גמורות מסומנות כ"טיוטא". כל עוד לא נתתם לעבודה מסויימת ציון, אתם יכולים לשנות את הסטטוס שלה חזרה ל"טיוטא".


אינדקס של כל קבצי העזרה