שדות

במסך הזה אתם יכולים ליצור את השדות שיהוו חלק מבסיס הנתונים שלכם.

כל שדה מאפשר סוגי נתונים שונים, עם ממשקים שונים.

אינדקס של כל קבצי העזרה