ייבוא הגדרות קבועות מראש מתוך קובץ Zip

השתמשו בזה כדי להעלות הגדרות קבועות מראש שנשמרו על המחשב שלכם באמצעות תכונת הייצוא.

אינדקס של כל קבצי העזרה