מקסימום רשומות

מספר הרשומות המקסימלי שמשתתף יכול להגיש לפעילות זו.

אינדקס של כל קבצי העזרה