דרוש אישור

האם רשומות צריכות לעבור אישור של מורה לפני שהן מוצגות בפני הסטודנטים? האפשרות הזו מועילה למיתון תוכן שיכול להיות פוגעני או לא הולם.

אינדקס של כל קבצי העזרה