רשומות נדרשות

מספר הרשומות שמשתתף נדרש להגיש. בפני משתתפים שעדיין לא הגישו את מספר הרשומות הנדרשות, תופיע הודעה שנועדה להזכיר להם את חובת ההגשה שלהם.

עד שהמשתמש יגיש את כל הרשומות הנדרשות, הפעילות לא תיחשב כגמורה.

אינדקס של כל קבצי העזרה