תקופת תצוגה בפורום

אתם יכולים לבחור אם הפירסום שלכם בפורום יוצג החל מתאריך מסויים, עד לתאריך מסויים, או רק לתקופת זמן מוגבלת.

כדי להפעיל את תאריך התחלה ו\או סיום התצוגה, בטלו את הבחירה באפשרות(יות) המנטרלת (נטרול - Disable).

שימו לב לכך שמשתמשים בעלי גישה של מנהל, יוכלו לראות הודעות לפני תאריך השיחרור שלהם ולאחר תאריך הסיום שלהם.

אינדקס של כל קבצי העזרה