אפשר רשומות כפולות

אם תחליטו להפעיל את האפשרות הזו, אז ניתן יהיה להוסיף מספר רשומות שונות תחת אותו השם (מושג).

אינדקס של כל קבצי העזרה