אפשר ראיית גירסה להדפסה

ניתן לאפשר לסטודנטים לראות את גירסאת ההדפסה של אגרון המונחים.

אתם יכולים לבחור אם להפעיל את התכונה הזו או לנטרל אותה.

המורים תמיד יכולים להשתמש בגירסה להדפסה.

אינדקס של כל קבצי העזרה