מאושר כברירת מחדל

ההגדרה הזו מאפשרת למורה להגדיר מה קורה לרשומות חדשות שהוספו על ידי סטודנטים. אפשר לאשר את כולן אוטומטית, כך שהן הופכות זמינות לכולם, אחרת, המורה יצטרך לאשר כל אחת בנפרד.

אינדקס של כל קבצי העזרה