הגדרת אגרון המונחים העיקרי של הקורס

מערכת אגרוני המונחים מאפשרת לכם לייצא רשומות מכל אגרון מונחים משני, לתוך אגרון המונחים העיקרי של הקורס.

על מנת שתוכלו לעשות את זה, עליכם לציין איזה מאגרוני המונחים הוא העיקרי.

שימו לב: יכול להיות לכם רק אגרון מונחים עיקרי אחד בכל קורס ולמורים בלבד מותר לעדכן אותו.

אינדקס של כל קבצי העזרה