קישור לפעילות

תפריט הרשימה הגולשת מכיל את כל הפעילויות שיש בקורס הזה. ביחרו כל פעילות שהיא מתוך הרשימה ובסוף השיעור יופיע קישור שיוביל אליה.

אינדקס של כל קבצי העזרה