מספר הניסיונות המקסימלי (של סטודנט)

ערך זה קובע מהו מספר הניסיונות המקסימלי שיש לסטודנט כדי לענות על כל שאלה בשיעור. במקרה בו השאלות לא מספקות את התשובה, למשל שאלות בעלות תשובות קצרות ושאלות מספריות, ערך זה מספק את נוהל היציאה הנדרש כדי לעבור לעמוד הבא בתרגיל.

ערך ברירת המחדל הוא 5. ערכים נמוכים יותר עלולים להניא את הסטודנטים מלחשוב על השאלה. ערכים גבוהים יותר עלולים להביא לתסכול נוסף.

קביעת ערך זה כ-1 נותנת לסטודנטים רק ניסיון אחד לפתירת כל שאלה. דבר זה יוצר מטלה שדומה בטיבה לפרק הבוחן, השוני הוא שכאן השאלות מוצגות בעמודים נפרדים.

שימו לב שערך זו הוא פרמטר חובק כל, ושהוא תקף לכל השאלות בשיעור ללא כל התחשבות בסוג השאלה.

שימו לב שפרמט זה לא תקף לבדיקות של המורים את השאלות או לניווט דרך השיעור. בדיקה של מספר הניסיונות מסתמכת על הערכים שנשמרים בבסיס הנתונים, וניסיונות של מורים פשוט לא נרשמים. אחרי הכל, המורה אמור לדעת את התשובות!

אינדקס של כל קבצי העזרה