מספר התוצאות הגבוהות שמוצגות

הקלידו מספר שייקבע (גבול ל)כמה מהתוצאות הגבוהות יוצגו.

אינדקס של כל קבצי העזרה