מספר העמודים (כרטיסים) להצגה

שימוש במשתנה זה אך ורק בשיעורים עם סוג כרטיס פלאש. ערך ברירת המחדל הוא 0 כך שכל העמודים\כרטיסים גלויים בשיעור. קביעת משתנה זה לערך הגדול מאפס יציג את מספר העמודים כמספר הנבחר. לאחר שמספר עמודים\כרטיסים יוצגו סוף השיעור יושג כאשר כל העמודים יופיעו.

אם משתנה זה נקבע לערך הגדול ממספר העמודים בשיעור, סוף השיעור יושג כאשר כל העמודים יופיעו.

אינדקס של כל קבצי העזרה