פעולה לאחר תשובה נכונה

הפעולה המקובלת היא לעקוב אחר הקפיצה המתוארת בתשובה. ברוב המקרים הדבר יראה על העמוד הבא של השיעור. הסטדנט עובר על השיעור בדרך לוגית, מתחיל בתחילת השיעור ומסתיים בסופו.

בכל אופן, ניתן להשתמש במודול השיעור כסוג של מטלת כרטיס Flash .לסטודנט מוצגים מידע (אופציונלי) ושאלה בסדר רנדומלי בד"כ. אין קביעה של התחלה או קביעה של סוף. רק מוצגות קביעות של כרטיסים אחד אחרי השני בסדר שאיננו מיוחד.

אפשרות זו מותירה לשתי גרסאות דומות מאוד של התנהגות כרטיסי Flash. האפשרות "הצג עמוד שלא נראה" לעולה לא מציגה את אותו עמוד פעמיים (גם אם הסטודנט לא ענה על השאלה הקשורה לכרטיס\עמוד הנוכחי). האפשרות השניה (שאיננה ברירת מחדל) "הצג עמוד שלא נענה" מאפשר לסטודנט לצפות עמודים אשר כנראה הופיעו בעבר אך רק אם הם ענו על השאלה המקושרת בצורה שגויה.

בכרטיס ה-Flash וגם בסוג השיעור המורה יכול להחליט אם להשתמש בכל הכרטיסים\עמודים שבשיעור או רק בתת-קביעה (רנדומלית). הדבר נעשה ע"י פרמטר " מספר העמודים (כרטיסים) להצגה "

אינדקס של כל קבצי העזרה