סרגל התקדמות

הצג סרגל התקדמות בתחתית השיעור. כרגע, סרגל התקדמות זה מציג באופן הכי מדוייק את ההתקדמות הנעשית בשיעור הליניארי.

כדי לחשב איזה אחוז מהשיעור התלמיד כבר עשה, הסרגל מתייחס לטבלאות הענפים ועמודי השאלות שנענו נכונה, כסימני התקדמות בשיעור. במהלך חישוב המספר הכולל של עמודים בשיעור, קלסטרים (יחידות לאחסון נתונים), ועמודים בעלי קלסטרים נחשבים כעמוד אחד בלבד, בזמן שעמודי 'סוף קלסטר' ו'סוף טבלת ענף' לא נספרים כלל. כל שאר העמודים נחשבים במספר הכולל של העמודים בשיעור.

שימו לב: הסגנונות שמוצעים בברירת המחדל לסרגל ההתקדמות הם לא מרשימים (; את כל הסגנונות (כלומר: צבעים, תמונות רקע, וכו') בסרגל ההתקדמות, ניתן לשנות ב mod/lesson/styles.php.

אינדקס של כל קבצי העזרה