נסיונות מענה על בחנים

ניתן לאפשר לסטודנטים לנסות לענות על בחנים יותר מפעם אחת.

זה יכול לעזור להפוך את תהליך פתרון הבוחן לחוויה חינוכית יותר מסתם הערכה כמותית פשוטה.

אינדקס של כל קבצי העזרה