ספרות עשרוניות

על ידי שימוש בהגדרה זו תוכלו לבחור כמה ספרות יופיעו לאחר הנקודה העשרונית בתצוגת תוצאות או ציוני הסטודנטים. למשל, אם תבחרו ב-'0', הדבר אומר שהציונים שיוצגו יועגלו למספרים שלמים.

הגדרה זו משפיעה על אופן תצוגת הציונים, היא לא משפיעה על החישובים הפנימיים ועל עיגול הציונים.

אינדקס של כל קבצי העזרה