ציון מקסימלי

הציון המקסימלי עבור בוחן אותו תגדירו, ישמש כאמת המידה אליה יותאמו כל הציונים.

לדוגמא, יכול להיות שתקבעו את הציון המקסימלי ל-20, וזאת מפני שהבוחן נחשב ל-20% מכל הקורס.

אפילו שיכולות להיות לכם 10 שאלות בבוחן שלכם, שביחד שוות ל-50 נקודות, "יורד גודלם" של כל הציונים מתוך הסך הכולל של 50, לציון המקסימלי של הבוחן שהוא 20.

אינדקס של כל קבצי העזרה