פתיחה וסגירה של הבוחן

באפשרותכם להגדיר זמנים שבמסגרתם הבוחן יהיה נגיש לאנשים (כדי שיוכלו לנסות ולענות עליו).

לפני זמן הפתיחה, ולאחר זמן הסגירה, הבוחן לא יהיה זמין.

אינדקס של כל קבצי העזרה