סיפריה

    משאב הסיפריה מסוגל להציג סיפריה שלמה (ואת תת הסיפריות שלה) מאיזור הקבצים של הקורס. לאחר מכן הסטודנטים יכולים לעיין ולראות את כל אותם הקבצים.

אינדקס של כל קבצי העזרה