תוויות

    התוויות שונות מעט ממשאבים אחרים, זאת מפני שהן מורכבות מטקסט ותמונות שמשובצות ישירות לתוך עמוד הקורס בין שאר קישורי הפעילויות.

אינדקס של כל קבצי העזרה