סוגי משאבים

מוודל תומך במגוון רחב של משאבים מסוגים שונים שמאפשרים לכם להכניס לתוך הקורסים שלכם תוכן רשת מכל סוג שהוא (כמעט).

אינדקס של כל קבצי העזרה