ציון מרבי

במידה ותבחרו באחת מתוך שלושת שיטות מתן הציון האחרונות (הגבוהה ביותר, ממוצע או סכום), הגדרה זו תגדיר את הציון המרבי שיוצג בעמוד הציון.

ככל ערך ציון מרבי אחר במוודל, באפשרותכם לבחור בערך בטווח שבין 1 ל-100.

אינדקס של כל קבצי העזרה