הכנס את התוכן ההתחלתי

זהו התוכן שניתן להכניס לתוך ה-Wiki באופן התחלתי.

אם אתם מעונינים בתוכן התחלתי אישי משלכם, צרו אותו כקבצי טקסט והעלו אותם לתוך סיפרייה בתוך איזור קבצי הקורס. לאחר מכן ביחרו באחד מהקבצים כתוכן התחלתי. כל העמודים באותה הסיפרייה יהפכו לתוכן עבור כל מבנה Wiki חדש שיווצר עבור Wiki זה, והעמוד הנבחר יכהן כעמוד הראשון.

אינדקס של כל קבצי העזרה