נקה את העמודים מתוכן

פונקציה זו מרוקנת את הגירסאות הישנות מכל העמודים ששמורים בבסיס הנתונים ושומרת רק את הגירסאות החדשות ביותר שלהם.

אינדקס של כל קבצי העזרה