אפשרויות מנהליות לסטודנטים

ישנן אפשרויות מנהליות מסויימות אותן ניתן להפעיל או לכבות עבור הסטודנטים. כאשר הן מופעלות, אפשרויות אלה משפיעות על עמודי wiki אותם הסטודנטים יכולים לערוך. כאשר הם מכובות הן לא יופיעו בתפריט המנהל.

אינדקס של כל קבצי העזרה