אפשרויות ליצירת קישורים אוטומטיים ל-Wiki

במצבים מסויימים יכול להיות שלא תרצו שיצירת קישורים אוטומטית תבוסס על מילות CamelCase. אם זהו המצב, סמנו את הקופסא הזו כדי לנטרל יצירת קישורי CamelCase.

אזהרה -- CamelCase הינו תכונת wiki סטנדרטית וניטרולה יכול לגרום ל-wiki מיובאים אחרים לא לתפקד כשורה. השתמשו בתכונה זו רק אם אתם בטוחים במאת האחוזים שאתם לא מעוניינים ביצירת קישורי CamelCase.

אינדקס של כל קבצי העזרה