שם התחלתי לעמוד wiki

אם אתם רוצים שהשם של עמוד ה-wiki הראשון יהיה משהו השונה משם ה-wiki, אתם יכולים לציין אותו כאן. השם יהפוך לעמוד הראשון של ה-wiki עבור כל מופע שנוצר עבור wiki זה.

אם תשאירו שדה זה ריק, השם ההתחלתי של העמוד ישמש כשם ה-wiki, אלא אם כן בשדה ה"עמוד התחלתי" תבחרו בעמוד.

אינדקס של כל קבצי העזרה