סוגי Wiki

ישנם שלושה סוגי Wiki: מורה, קבוצות, סטודנט. בנוסף, כמו לכל פעילות, ל-Wiki יש את מצבי הקבוצה: "אין קבוצות" "קבוצות נפרדות" ו- "קבוצות גלויות". מה שמוביל למטריצה הבאה בעלת תשע האפשרויות:

אין קבוצות קבוצות נפרדות קבוצות גלויות
מורה ישנו wiki אחד בלבד ורק המורה רשאי לערוך אותו. הסטודנטים יכולים לראות את התוכן שלו. ישנו wiki אחד לכל קבוצה, אותו יכול לערוך המורה. הסטודנטים יכולים לראות את ה-wiki של הקבוצה שלהם בלבד. ישנו wiki אחד לכל קבוצה, אותו יכול לערוך המורה בלבד. הסטודנטים יכולים לראות את ה-wiki של כל הקבוצות.
קבוצות ישנו wiki אחד בלבד. המורה וכל הסטודנטים יכולים לראות ולערוך את wiki זה. ישנו wiki אחד לכל קבוצה. הסטודנטים יכולים לראות ולערוך את ה-wiki של הקבוצה שלהם בלבד. ישנו wiki אחד לכל קבוצה. הסטודנטים יכולים לשנות את ה-wiki של הקבוצה שלהם בלבד, אבל לראות את ה-wiki של כל הקבוצות.
סטודנט לכל סטודנט יש את ה-wiki שלו, אותו רק הוא והמורה שלו יכולים לראות ולערוך. לכל סטודנט יש wiki משלו, אותו רק הוא והמורה שלו יכולים לערוך. סטודנטים יכולים לראות את ה-wiki של הסטודנטים האחרים בקבוצה שלהם. לשל סטודנט יש wiki משלו, אותו רק הוא והמורה שלו יכולים לערוך. סטודנטים יכולים לראות את ה-wiki של כל שאר הסטודנטים בקורס.
אלא אם כן מצב הקבוצה נכפה על ידי הגדרות הקורס, ניתן להגדירו לאחר שה-wiki נוצר באמצעות סמלי הקבוצה בעמוד הבית של הקורס.
  • מורה תמיד יכול לערוך כל wiki בקורס שלו.

אינדקס של כל קבצי העזרה